การความคุมอาหารเพื่อหุ่นสวย

น้ำหนักตัวเป็นเครื่องบ่งชี้อย่างง่ายถึงภาวะสุขภาพ  ในผู้ใหญ่ที่กินอาหารได้เหมาะสม  จะมีน้ำหนักตัวที่เหมาะสม 

ผู้หญิงส่วนใหญ่มักจะห่วงเรื่องน้ำหนักตัวมาก คนมีรูปร่างที่ไม่อ้วนหรือผอมเกินไปและมีน้ำหนักตัวค่อนข้างคงที่  หากสังเกตเห็นว่าน้ำหนักตัวเพิ่มความสูงขึ้นเรื่อยๆ จากน้ำหนักปกติต้องรับประทานใน สัดส่วนที่พอเหมาะ กับ ไลฟ์สไตล์

นั่นก็คือการพิจารณาสัดส่วนอาหารให้เหมาะกับ วัย เพศ ขนาดของร่างกาย และ พฤติกรรมการใช้ชีวิตเราควรรู้ว่าตนเองต้องการพลังงานกี่กิโลแคลอรีต่อวัน ซึ่งหลักพื้นฐานเบื้องต้นคือ

  • ผู้หญิง ต้องการพลังงาน 1,600-2,000 กิโลแคลอรี/วัน
  • เด็ก ต้องการพลังงาน 1,200-1,800 กิโลแคลอรีวัน
  • ผู้ชาย ต้องการพลังงาน 2,000-2,500 กิโลแคลอรี/วัน
  • ผู้ใช้แรงงานหนักหรือผู้ออกกำลังกายต้องการพลังงานมากกว่า 3,000 กิโลแคลอรี/วัน

และที่ควรรู้มากขึ้นไปอีกคือ ปริมาณอาหารแต่ละประเภทที่บริโภคในแต่ละวัน ให้พลังงานเท่าใด เช่น ข้อมูลที่บอกว่าผักปริมาณ 1 ทัพพี ให้พลังงาน 10 กิโลแคลอรี นั้นมีปริมาณแค่ไหน ข้าวปริมาณ 1 ทัพพีให้พลังงาน 80 กิโลแคลอรี นั้นมีปริมาณแค่ไหน เพราะเมื่อคำนวณคร่าวๆ แล้วจะได้ทราบว่าเราควรรับประทานอาหารปริมาณเท่าใดในแต่ละวัน สรุปสั้นๆ ว่า ต้องรับประทานอาหารที่หลากหลายและพอเหมาะ